Get my receipt Create your page Launch a campaign Contact Charity account
KOLLEL TORA VEDAAT AKTV
Soutenons le KOLLEL TORA VEDAAT
32 873€
Raised amount

Goal : 150 000€

22.0%

Remaining time
95

Donors

KOLLEL TORA VEDAAT AKTV
Donation amount
1000 2000 7000 12000 24000
Minimum donation of 1 ₪
Your total donation is spread over months
1 000₪
Je soutiens
2 000₪
Parrainez un Avreh' pendant 1 mois
7 000₪
Parrainez un Avreh' pendant 3 mois
12 000₪
Parrainez un Avreh' pendant 6 mois
24 000₪
Parrainez un Avreh' pendant un an
Soutenons le KOLLEL TORA VEDAAT

Goal : 150,000€

22.0%

32 873€
Raised amount
95

Donors

Remaining time
Remaining time
Soutenons le KOLLEL TORA VEDAAT

 

כולל תורה ודעת

כולל תורה ודעת נוסד לפני למעלה מ-20 שנה, ביוזמת רבני ישיבת סלבודקה. מרכז זה  מחזיק   כיום קרוב לחמישים תלמידים נשואים  הלומדים סוגיות להלכה ברמה גבוהה על מנת להיות פעילים בקהילות השונות.

הפעילויות שלנו

לימוד בּצוותא:
לימוד בּצורה זו מאפשר  לתלמידים לנתח את סוגיות  גמרא וכן את המפרשים הקשורים לנושא המטופל, כאשר המטרה היא העמקת ההלכה.

בּסיום הסוגיה:
הלימוד מעלה ויכוחים המסתיימים  בּמסירת חבּורות . ראש הכולל והאברכים מציעים את המסקנא שלהם בנושאים הנלמדים.

פירות הלימוד שלנו:
מספר ספרים שנכתבו ע"י ראש הכּולל או ע"י אברכים שלנו יצאו לאור ונלמדים ברחבי העולם.

 

ידידים יקרים,

תודה על תמיכתכם הנדיבה.

יהי רצון שזכות המצווה הגדולה הזו תגן עליכם ותביא לכם ברכה והצלחה.

תזכּו למצוות.

הרב עמרם כהן

 

עבור תרומות שבוצעו ביורו, תישלח אליך באופן מיידי קבלה CERFA בדוא"ל.

עבור תרומות הניתנות בשקל, מתושב ישראל, תונפק קבלה סעיף 46 במייל לאחר המבצע.

.

Je soutiens
1 000₪
Parrainez un Avreh' pendant 1 mois
2 000₪
Parrainez un Avreh' pendant 3 mois
7 000₪
Parrainez un Avreh' pendant 6 mois
12 000₪
Parrainez un Avreh' pendant un an
24 000₪
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more