Get my receipt Create your page Launch a campaign Contact Charity account
KOLLEL TORA VEDAAT AKTV
Soutenons le KOLLEL TORA VEDAAT
Soutenons le KOLLEL TORA VEDAAT
Goal
150 000€
KOLLEL TORA VEDAAT AKTV received
41 115€
Soutenons le KOLLEL TORA VEDAAT

 

כולל תורה ודעת

כולל תורה ודעת נוסד לפני למעלה מ-20 שנה, ביוזמת רבני ישיבת סלבודקה. מרכז זה  מחזיק   כיום קרוב לחמישים תלמידים נשואים  הלומדים סוגיות להלכה ברמה גבוהה על מנת להיות פעילים בקהילות השונות.

הפעילויות שלנו

לימוד בּצוותא:
לימוד בּצורה זו מאפשר  לתלמידים לנתח את סוגיות  גמרא וכן את המפרשים הקשורים לנושא המטופל, כאשר המטרה היא העמקת ההלכה.

בּסיום הסוגיה:
הלימוד מעלה ויכוחים המסתיימים  בּמסירת חבּורות . ראש הכולל והאברכים מציעים את המסקנא שלהם בנושאים הנלמדים.

פירות הלימוד שלנו:
מספר ספרים שנכתבו ע"י ראש הכּולל או ע"י אברכים שלנו יצאו לאור ונלמדים ברחבי העולם.

 

ידידים יקרים,

תודה על תמיכתכם הנדיבה.

יהי רצון שזכות המצווה הגדולה הזו תגן עליכם ותביא לכם ברכה והצלחה.

תזכּו למצוות.

הרב עמרם כהן

 

עבור תרומות שבוצעו ביורו, תישלח אליך באופן מיידי קבלה CERFA בדוא"ל.

עבור תרומות הניתנות בשקל, מתושב ישראל, תונפק קבלה סעיף 46 במייל לאחר המבצע.

.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more